Welkom bij het digitale Antibioticaboekje van het FROBAZ, het Fries overleg artsen-microbioloog, ziekenhuisapothekers en internist-infectiologen.

De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibioticaboekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn. Dit digitaal FROBAZ AntibioticaBeleid is een afgeleide van het nationaal SWAB-Antibioticabeleid, waarin het Antimicrobieel Beleid Regio Friesland is verwerkt. Het beleid bevat adviezen voor de behandeling van infecties in de 1e en 2e lijn.

De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoekknop' meestal wel uitkomst. De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen. Klik hier voor de verantwoording van de wijze van totstandkoming . De site van het formularium is geoptimaliseerd voor desktopcomputers en smartphones zoals iPhone en Android devices.

Voor de optimalisatie van het antibioticabeleid (antimicrobial stewardship) werkt het FROBAZ samen met de A-teams van de verschillende Friese ziekenhuizen.

Eventuele opmerkingen en suggesties voor aanpassing kunt u zenden naar het secretariaat van het FROBAZ ter attentie van Mw. M. Visser: frobaz@izore.nl

Namens het FROBAZ,

Mw. Dr. K. Waar, voorzitter